Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ)

A biztonságot garantáló működési rend

Compgate Kft. Informatikai Biztonsági Szabályzat IBSZ

Segítséget nyújtunk vállalati szintű (IBSZ), illetve rendszer szintű (RIBSZ) biztonságot szabályozó működési rend elkészítésében (javaslat a nem IT eszközökkel kivédhető maradványkockázatok csökkentésére). Biztonsági kódex elkészítése, a szabályzatok integrálása a teljes körű vállalati szabályozásokba (SzMSz, belső utasítások, munkaköri leírások stb.), javaslatok kidolgozása a Nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) alkalmazásának szabályozási rendszerére stb.

A Szabályzat alapvető célja, hogy az elektronikus információs rendszerek használata, alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Meghatározza a biztonságos üzemeltetés alapvető szabályait, az ellenőrizhető informatikai környezet kialakításához szükséges feltételeket, a használathoz és üzemeltetéshez kapcsolódó magasszintű szabályokat, az alapvető biztonsági normákat és követelményeket.